01 T2, 2020

Gặp hạn năm tuổi 49, 53, phải làm sao để hóa giải vận hạn?

Mọi người nói ở tuổi 49 Bố Mẹ có hạn nặng. Vậy con có thể tu tâm, tích đức, làm nhiều việc thiện để được giảm đi phần nào vận hạn cho bố mẹ được không ạ?...

798 0
12

01 T2, 2020

Gặp hạn năm tuổi 49, 53, phải làm sao để hóa giải vận hạn?

Mọi người nói ở tuổi 49 Bố Mẹ có hạn nặng. Vậy con có thể tu tâm, tích đức, làm nhiều việc thiện để được giảm đi phần nào vận hạn cho bố mẹ được không ạ?...

798 0
12

Bình luận (0)