15 T9, 2023

Đối mặt với bệnh ung thư buồng trứng, tưởng không còn đường thoát - Người phụ nữ đã làm nên kỳ tích

Phát hiện bị bệnh ung thư buồng trứng, tưởng chừng sẽ chẳng còn bao nhiêu ngày để sống, người phụ nữ đã làm nên kỳ tích ...

237 0
3

Bình luận (0)