24 T6, 2022

Đi tu có gì vui? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Con kính bạch Thầy, con đã nghe hết các bài giảng trong Kinh Bát Đại Nhân Giác. Thầy cho con hỏi: đi tu có gì vui ạ?"

2875 8
101

24 T6, 2022

Đi tu có gì vui? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Con kính bạch Thầy, con đã nghe hết các bài giảng trong Kinh Bát Đại Nhân Giác. Thầy cho con hỏi: đi tu có gì vui ạ?"

2875 8
101

Bình luận (8)