05 T1, 2023

Đầu năm xin lộc, cuối năm không đi trả lễ có sao không?

Đầu năm cầu xin lộc ở đình, chùa, đền, miếu thì cuối năm phải đi trả lễ, nếu không sẽ bị phải tội. Cuối năm con khá bận rộn không có thời gian để đi trả lễ. Vậy kính thưa Thầy cho con hỏi con phải làm sao ạ?

1174 3
38

05 T1, 2023

Đầu năm xin lộc, cuối năm không đi trả lễ có sao không?

Đầu năm cầu xin lộc ở đình, chùa, đền, miếu thì cuối năm phải đi trả lễ, nếu không sẽ bị phải tội. Cuối năm con khá bận rộn không có thời gian để đi trả lễ. Vậy kính thưa Thầy cho con hỏi con phải làm sao ạ?

1174 3
38

Bình luận (3)