18 T9, 2022

Đại lễ giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265

Đại lễ giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 | Chùa Ba Vàng, ngày 23/8/Nhâm Dần (tức ngày 18/9/2022)

105 0
7

Bình luận (0)