13 T5, 2022

Cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh trong đại lễ Phật Đản 2022 chùa Ba Vàng

Hướng về ngày Phật đản - ngày thị hiện của trí tuệ tuyệt vời, của lòng từ bi rộng lớn, trong tâm mỗi Phật tử đều mong sao tinh thần Phật đản sẽ được lan tỏa

1125 8
47

Bình luận (8)