16 T1, 2020

Cúng Giao thừa trong nhà hay ngoài trời trước để không phạm đại kỵ mà phát tài, phát lộc cả năm?

Cúng giao thừa rất quan trọng. Vậy, nên cúng giao thừa trong nhà hay cúng ngoài trời trước để không phạm đại kỵ, và phát tài, phát lộc cả năm?

12 0
4

Bình luận (0)