02 T5, 2021

Cúng cơm sau 49 ngày, người mất có hưởng được không?

Cúng lễ cho người mất là việc các gia đình vẫn thường làm khi trong nhà có người qua đời. Khi bày lễ, người ta thường bày biện phẩm thực để cúng cho vong linh người thân, bởi nhiều quan điểm cho rằng, vong linh vẫn có thể thọ hưởng được. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng người đã mất thì không thể ăn được như người còn sống. Vậy thực hư của vấn đề này như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video sau đây để có thể tìm được lời giải đáp cho vấn đề này!

1503 16
113

02 T5, 2021

Cúng cơm sau 49 ngày, người mất có hưởng được không?

Cúng lễ cho người mất là việc các gia đình vẫn thường làm khi trong nhà có người qua đời. Khi bày lễ, người ta thường bày biện phẩm thực để cúng cho vong linh người thân, bởi nhiều quan điểm cho rằng, vong linh vẫn có thể thọ hưởng được. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng người đã mất thì không thể ăn được như người còn sống. Vậy thực hư của vấn đề này như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video sau đây để có thể tìm được lời giải đáp cho vấn đề này!

1503 16
113

Bình luận (16)