17 T10, 2018

Có cần trả lễ sau khi cầu tình duyên?

Đi chùa cầu tình duyên để mong muốn tìm được nửa kia của mình. Vậy nếu thành công thì việc đi trả lễ cầu duyên sau đó có cần thiết hay chăng?

1633 0
3

Bình luận (0)