06 T7, 2021

Chuyển hóa nghiệp bệnh ung thư tuyến giáp sau 3 tháng tu tập Phật Pháp

Nhờ nỗ lực tu tập, những căn bệnh hoành hành cô trong suốt 30 năm cũng không còn, cô đã có thể làm việc bình thường.

393 0
16

Bình luận (0)