30 T10, 2022

Chuyển hóa nghiệp bệnh tâm thần phân liệt sau 3 tháng nỗ lực tu tập Phật Pháp

Từ một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, giỏi giang, đi học luôn dẫn đầu toàn trường, bỗng nhiên Đỗ Thị Phương Nhi có các hiện tượng bất thường, mất hết ý thức

230 0

30 T10, 2022

Chuyển hóa nghiệp bệnh tâm thần phân liệt sau 3 tháng nỗ lực tu tập Phật Pháp

Từ một cô gái xinh đẹp, nhanh nhẹn, giỏi giang, đi học luôn dẫn đầu toàn trường, bỗng nhiên Đỗ Thị Phương Nhi có các hiện tượng bất thường, mất hết ý thức

230 0
8

Bình luận (0)