20 T12, 2020

Chuyển hóa nghiệp bệnh đau thần kinh liên sườn sau 10 ngày tu tập Phật Pháp

Sau 10 ngày tu tập tinh nghiêm, mình không còn những cơn đau tim, cơn co thắt ở lồng ngực nữa. Kể từ đó đến nay đã gần 2 năm, mình chưa bị tái phát...

1323 24
109

Bình luận (24)