21 T5, 2019

Chọn giờ đẹp, xem hướng đẹp, mượn tuổi đẹp xây nhà?

Vợ chồng con có dự định xây nhà vào năm tới, nhưng con chưa biết phải chọn hướng nhà như thế nào, chọn thời điểm nào trong năm để làm nhà và phải làm những nghi lễ này ra sao để mọi chuyện được ổn thỏa suôn sẻ...

1447 11
60

21 T5, 2019

Chọn giờ đẹp, xem hướng đẹp, mượn tuổi đẹp xây nhà?

Vợ chồng con có dự định xây nhà vào năm tới, nhưng con chưa biết phải chọn hướng nhà như thế nào, chọn thời điểm nào trong năm để làm nhà và phải làm những nghi lễ này ra sao để mọi chuyện được ổn thỏa suôn sẻ...

1447 11
60

Bình luận (11)