22 T11, 2019

Cách cúng ông Công, ông Táo đơn giản mà vẫn được phước

Ngày ông Công, ông Táo về chầu trời, báo cáo những việc làm tốt,xấu của gia đình trong một năm. Vậy nên người ta thường thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Vậy ngày đấy con nên làm gì ạ? Trong những ngày cuối năm, rất nhiều gia đình bận bịu công việc. Vậy vào những ngày này chúng ta nên cúng thế nào để được nhiều lợi ích nhất?

19 0

22 T11, 2019

Cách cúng ông Công, ông Táo đơn giản mà vẫn được phước

Ngày ông Công, ông Táo về chầu trời, báo cáo những việc làm tốt,xấu của gia đình trong một năm. Vậy nên người ta thường thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Vậy ngày đấy con nên làm gì ạ? Trong những ngày cuối năm, rất nhiều gia đình bận bịu công việc. Vậy vào những ngày này chúng ta nên cúng thế nào để được nhiều lợi ích nhất?

19 0
3

Bình luận (0)