16 T5, 2019

Bát hương rơi vỡ, điềm báo gì?

Cúng giỗ là một phong tục truyền thống của người Việt. Có quan niệm cho rằng việc rơi vỡ bát hương là có điềm không lành. Vậy quan điểm đó có đúng không?

1121 0
15

16 T5, 2019

Bát hương rơi vỡ, điềm báo gì?

Cúng giỗ là một phong tục truyền thống của người Việt. Có quan niệm cho rằng việc rơi vỡ bát hương là có điềm không lành. Vậy quan điểm đó có đúng không?

1121 0
15

Bình luận (0)