16 T5, 2019

Bát hương bản mệnh, nên bỏ hay nên thờ?

Kính bạch Thầy. Chị con đi xem bói, thầy bói bảo chị ấy căn cao số nặng về lập bát hương bản mệnh thờ cho nó mát mẻ. Bây giờ, bát hương bản mệnh ấy đã được đặt trên bàn thờ gia tiên. Nhiều người khuyên chị ấy: Không nên thờ bát hương bản mệnh. Chị ấy bảo con hỏi giúp chị ấy, là bây giờ có nên thờ bát hương bản mệnh nữa không? Và phải để ở chỗ nào cho hợp lý? Mong Thầy giải đáp thắc mắc của chị ấy giúp con ạ. Con chân thành cảm ơn Thầy. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật.

320 0

16 T5, 2019

Bát hương bản mệnh, nên bỏ hay nên thờ?

Kính bạch Thầy. Chị con đi xem bói, thầy bói bảo chị ấy căn cao số nặng về lập bát hương bản mệnh thờ cho nó mát mẻ. Bây giờ, bát hương bản mệnh ấy đã được đặt trên bàn thờ gia tiên. Nhiều người khuyên chị ấy: Không nên thờ bát hương bản mệnh. Chị ấy bảo con hỏi giúp chị ấy, là bây giờ có nên thờ bát hương bản mệnh nữa không? Và phải để ở chỗ nào cho hợp lý? Mong Thầy giải đáp thắc mắc của chị ấy giúp con ạ. Con chân thành cảm ơn Thầy. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật.

320 0
2

Bình luận (0)