17 T9, 2021

Bài học sâu sắc từ đại dịch

Dưới góc nhìn Phật giáo đại dịch Covid-19 chính là nghiệp báo do chúng sinh gây tạo. Đại dịch cho chúng ta rất nhiều những bài học đắt giá. Vậy những bài học đó là gì?

35 0
7

17 T9, 2021

Bài học sâu sắc từ đại dịch

Dưới góc nhìn Phật giáo đại dịch Covid-19 chính là nghiệp báo do chúng sinh gây tạo. Đại dịch cho chúng ta rất nhiều những bài học đắt giá. Vậy những bài học đó là gì?

35 0
7

Bình luận (0)