15 T11, 2021

Vì sao có người đi chùa nhưng vẫn "Khẩu Phật tâm xà"?

“Con kính thưa Thầy, con gặp người tuy miệng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp, đi Chùa và các khóa tu thường xuyên, nhưng mà sống lại không tốt, khẩu Phật tâm xà, hay nói xấu người khác. Thì con hỏi Thầy đó có phải bản chất con người không hay là do nghiệp gì ạ?” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

107 0
10

15 T11, 2021

Vì sao có người đi chùa nhưng vẫn "Khẩu Phật tâm xà"?

“Con kính thưa Thầy, con gặp người tuy miệng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp, đi Chùa và các khóa tu thường xuyên, nhưng mà sống lại không tốt, khẩu Phật tâm xà, hay nói xấu người khác. Thì con hỏi Thầy đó có phải bản chất con người không hay là do nghiệp gì ạ?” Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

107 0
10

Bình luận (0)