15 T11, 2021

Vì sao có người đi chùa nhưng vẫn "Khẩu Phật tâm xà"?

Những người đi chùa, miệng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp nhưng sống lại không tốt, khẩu phật tâm xà, hay nói xấu người khác thì do nghiệp gì ạ?

107 0
12

Bình luận (0)