21 T5, 2019

Tuổi kim lâu có làm nhà được không?

Con 31 tuổi, con định làm nhà nhưng nhiều người bảo con là tuổi kim lâu sẽ không làm được. Con phân vân quá không biết phải làm sao nên con mạnh dạn kính Thầy. Thầy chỉ giúp con...

181 3

21 T5, 2019

Tuổi kim lâu có làm nhà được không?

Con 31 tuổi, con định làm nhà nhưng nhiều người bảo con là tuổi kim lâu sẽ không làm được. Con phân vân quá không biết phải làm sao nên con mạnh dạn kính Thầy. Thầy chỉ giúp con...

181 3
8

Bình luận (3)