25 T5, 2020

Thực tập tỉnh thức thế nào để luôn có được hành động mang lại nhân quả tốt đẹp?

Thực tập tỉnh thức, tỉnh giác là cách để chúng ta nhận biết được hành động của mình là tốt đẹp, là đạo đức hay bất thiện.Trong cuộc sống, chúng ta khó...

262 0
23

Bình luận (0)