16 T6, 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giải đáp thắc mắc cho các bạn nhỏ trong Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

Thầy Thích Trúc Thái Minh giải đáp thắc mắc cho các bạn nhỏ về chủ đề nhân quả, thiện ác trong Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

1587 5
49

Bình luận (5)