03 T6, 2022

Tai họa từ tham vọng và quyền lực | Câu chuyện Phật giáo

Sống ở đời, nhiều người mong muốn có được danh vọng, quyền lực và họ bất chấp mọi việc để đạt được điều này. Chính lòng tham không cùng đó sẽ đưa đến cho họ những đаu khổ và bất hạnh.

48 0

03 T6, 2022

Tai họa từ tham vọng và quyền lực | Câu chuyện Phật giáo

Sống ở đời, nhiều người mong muốn có được danh vọng, quyền lực và họ bất chấp mọi việc để đạt được điều này. Chính lòng tham không cùng đó sẽ đưa đến cho họ những đаu khổ và bất hạnh.

48 0
6

Bình luận (0)