03 T6, 2022

Tai họa từ tham vọng và quyền lực | Câu chuyện Phật giáo

Sống ở đời, nhiều người mong muốn có được danh vọng, quyền lực. Chính lòng tham không cùng đó sẽ đưa đến cho họ những đau khổ và bất hạnh.

52 0

03 T6, 2022

Tai họa từ tham vọng và quyền lực | Câu chuyện Phật giáo

Sống ở đời, nhiều người mong muốn có được danh vọng, quyền lực. Chính lòng tham không cùng đó sẽ đưa đến cho họ những đau khổ và bất hạnh.

52 0
8

Bình luận (0)