01 T10, 2021

Sức mạnh của tâm từ bi - giúp con người thoát khỏi tai họa, hiểm nguy

Từ bi là tình yêu thương rộng khắp, không chỉ với con người mà với cả con vật, muôn loài chúng hữu tình; mong muốn chúng sinh được thoát khỏi khổ đau.

66 0
13

Bình luận (0)