17 T2, 2020

Sự tương quan giữa tội và phước

Mọi sự khổ đau hay sung sướng đều có gốc từ tội và phước mà sinh ra. Vì thế, người đệ tử tu học đạo Phật cần phải biết rõ tội, phước để tìm cách tránh dữ...

43 0

17 T2, 2020

Sự tương quan giữa tội và phước

Mọi sự khổ đau hay sung sướng đều có gốc từ tội và phước mà sinh ra. Vì thế, người đệ tử tu học đạo Phật cần phải biết rõ tội, phước để tìm cách tránh dữ...

43 0
3

Bình luận (0)