24 T11, 2021

Sự nguy hiểm của bùa ngải và cách hóa giải bùa ngải

Câu hỏi: “Thầy cho con hỏi là người bị bùa yêu làm cho đau đớn thì có cách gì để hóa giải được không Thầy?”

68 0
3

24 T11, 2021

Sự nguy hiểm của bùa ngải và cách hóa giải bùa ngải

Câu hỏi: “Thầy cho con hỏi là người bị bùa yêu làm cho đau đớn thì có cách gì để hóa giải được không Thầy?”

68 0
3

Bình luận (0)