24 T11, 2021

Sự nguy hiểm của bùa ngải và cách hóa giải bùa ngải

Câu hỏi: “Thầy cho con hỏi là người bị bùa yêu làm cho đau đớn thì có cách gì để hóa giải được không Thầy?”

261 0
13

24 T11, 2021

Sự nguy hiểm của bùa ngải và cách hóa giải bùa ngải

Câu hỏi: “Thầy cho con hỏi là người bị bùa yêu làm cho đau đớn thì có cách gì để hóa giải được không Thầy?”

261 0
13

Bình luận (0)