13 T4, 2023

Gửi vong linh thai nhi về chùa?

Có nên gửi vong thai nhi về chùa không? Kính mới quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

1348 0
11

13 T4, 2023

Gửi vong linh thai nhi về chùa?

Có nên gửi vong thai nhi về chùa không? Kính mới quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

1348 0
11

Bình luận (0)