17 T10, 2018

Rải tâm từ bi đến mọi người - Kinh Nikaya

Đức Thế Tôn đã từng dạy, chỉ có lòng từ bi của con người mới làm dập tắt đi ngọn lửa của hận thù, tranh chấp. Tâm từ như dòng nước ùa về cánh đồng khô cháy, xóa dần đi nứt nẻ quá khứ đau thương...

43 0

17 T10, 2018

Rải tâm từ bi đến mọi người - Kinh Nikaya

Đức Thế Tôn đã từng dạy, chỉ có lòng từ bi của con người mới làm dập tắt đi ngọn lửa của hận thù, tranh chấp. Tâm từ như dòng nước ùa về cánh đồng khô cháy, xóa dần đi nứt nẻ quá khứ đau thương...

43 0
1

Bình luận (0)