06 T12, 2020

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Ví như, này các Tỷ kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, các thiện nam tử có lòng tin...

103 0

06 T12, 2020

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Ví như, này các Tỷ kheo, trên khoảnh đất tốt, tại ngã tư đường, có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, các thiện nam tử có lòng tin...

103 0
3

Bình luận (0)