21 T5, 2019

Phóng sinh như thế nào cho đúng?

Con muốn phóng sinh thì con phải khấn làm sao cho đúng ạ? Mong Thầy chỉ dạy cho con được hiểu ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy ạ.

3 0
5

21 T5, 2019

Phóng sinh như thế nào cho đúng?

Con muốn phóng sinh thì con phải khấn làm sao cho đúng ạ? Mong Thầy chỉ dạy cho con được hiểu ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy ạ.

3 0
5

Bình luận (0)