“Chúng ta mong cho bản thân mình, cho thân nhân, bạn bè, xã hội, đất nước mình và cho cả thế giới thoát nạn dịch thì chúng ta hãy tu tập, hãy tụng trì kinh Paritta với đức tin thật kiên cố nơi Tam Bảo.” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.
Thời Đức Phật tại thế, khi kinh thành Vesali bị nạn dịch, khiến chết vô số người, Đức Phật đã chỉ dạy Ngài A-nan cùng Tăng đoàn đi quanh kinh thành Vesali 3 vòng, vừa đi vừa tụng kinh Paritta. Sau khi chư Tăng đi xung quanh kinh thành tụng kinh Paritta, nạn dịch ở đây được đẩy lùi, những người mắc bệnh nhanh chóng được khỏi bệnh, nhân dân được sống an lành.
Học hạnh của chư Tăng thời Đức Phật, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sư Phụ đã cho phép các Phật tử tu tập cấm túc tại chùa kinh hành, trì tụng kinh Paritta trong khuôn viên bổn tự.

Các Phật tử tu tập, cấm túc tại chùa đi kinh hành và tụng kinh Paritta
Các Phật tử tu tập, cấm túc tại chùa đi kinh hành và tụng kinh Paritta
Phật tử trẻ tu tập cấm túc tại chùa trang nghiêm tụng kinh trong khóa lễ
Phật tử trẻ tu tập cấm túc tại chùa trang nghiêm tụng kinh trong khóa lễ

Bên cạnh đó, các Phật tử tại gia cũng theo lời khuyến tấn của Sư Phụ, phát tâm tùy duyên tu tập, tụng kinh Paritta tán dương công đức Tam Bảo. Công đức có được từ việc làm thiện lành trên, các Phật tử hồi hướng, cầu nguyện cho những nơi chưa bị dịch sẽ không bị nạn dịch, cơ quan chức năng tăng trưởng các duyên để “dập tắt” được dịch tại những vùng đã phát nạn dịch, đất nước sớm được bình an trở lại.

Phật tử trong đạo tràng Trúc Long - Bắc Từ Liêm cùng nhau tụng kinh Paritta
Phật tử trong đạo tràng Trúc Long – Bắc Từ Liêm cùng nhau tụng kinh Paritta
Gia đình Phật tử Minh Hậu - Thạch Khối chăm chú trong khóa lễ. Phật tử nhí đã được cha mẹ hướng dẫn sử dụng pháp khí và thực hành rất thành thạo
Gia đình Phật tử Minh Hậu – Thạch Khối chăm chú trong khóa lễ. Phật tử nhí đã được cha mẹ hướng dẫn sử dụng pháp khí và thực hành rất thành thạo
Gia đình Phật tử Đạo tràng Trúc Long - Gia Lâm - Hà Nội cùng tụng kinh
Gia đình Phật tử Đạo tràng Trúc Long – Gia Lâm – Hà Nội cùng tụng kinh
Các em nhỏ cũng tham gia thời khóa tụng kinh cùng gia đình
Các em nhỏ cũng tham gia thời khóa tụng kinh cùng gia đình

Chú thích: Kinh Paritta là bộ kinh thuộc hệ thống những bài kinh hộ trì an lành, gồm nhiều bài kinh như: kinh Tam Bảo, kinh Từ Bi, kinh Linh Dược, kinh Vô Úy, kinh Bảo Vật, kinh Phật Lực,…

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài