05 T5, 2023

Pháp thoại đặc biệt tại nơi Đức Phật Đản Sinh - Vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ

Pháp thoại đặc biệt tại nơi Đức Phật Đản Sinh - Vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

102 0
6

Bình luận (0)