05 T5, 2021

Nói chuyện với làng ung thư

Thầy Thích Trúc Thái Minh nói chuyện về ung thư và cách chuyển hóa dưới góc nhìn đạo Phật. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

1906 28
146

Bình luận (28)