15 T1, 2020

Nguồn gốc ngày lễ vu lan và ngày rằm tháng 7

Nói đến ngày lễ Vu Lan cũng là nói đến lễ Báo hiếu cha mẹ. Vậy lễ Vu Lan có nguồn gốc từ đâu? Tại sao lễ Vu Lan thường diễn ra vào ngày rằm tháng 7?

229 0
9

Bình luận (0)