18 T9, 2020

Nguồn gốc của mọi đau khổ, phiền não

Nguồn gốc của khổ đau là do đâu? Đó có lẽ là câu hỏi mà mỗi chúng ta đều đặt ra trong đầu. Nhất là khi phải đối diện với những nỗi đau khổ, muộn phiền...

128 0
7

Bình luận (0)