06 T9, 2020

Người thường biết bố thí được thiên nhân gia hộ

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe bài giảng về hạnh bố thí của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

1024 16
71

Bình luận (16)