30 T9, 2023

Người Phật tử có buộc phải ăn chay không?

Sau thời gian quy y Tam Bảo con có ăn chay, nhưng từ khi sang Nhật, con nói thật với Thầy là con không ăn chay một ngày nào cả, như thế có ảnh hưởng gì không ạ?

155 0
1

Bình luận (0)