26 T9, 2021

“Ma xui quỷ khiến” có thật không?

Nếu số phận đúng là ở suy nghĩ và hành động của chúng ta thì tại sao lại có câu “ma xui quỷ khiến”, “quỷ tha ma bắt” ạ. Nếu là “ma xui quỷ khiến” thì mình đâu còn làm chủ được suy nghĩ của mình

123 0
5

26 T9, 2021

“Ma xui quỷ khiến” có thật không?

Nếu số phận đúng là ở suy nghĩ và hành động của chúng ta thì tại sao lại có câu “ma xui quỷ khiến”, “quỷ tha ma bắt” ạ. Nếu là “ma xui quỷ khiến” thì mình đâu còn làm chủ được suy nghĩ của mình

123 0
5

Bình luận (0)