Con bạch Thầy!
Trưởng đạo tràng của chúng con nói là không có ma, chỉ có ma ở tâm thôi còn ma ngoài không có. Con đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng ma nhập khi làm lễ cầu siêu nên con chắc chắn là có ma. Con xin Thầy giải thích để đạo tràng trưởng của chúng con được hiểu, không còn tri kiến bất đồng trong quá trình tu tập.

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời: “có rất nhiều ma chứ không chỉ có ma tâm – nội ma, mà bên ngoài cũng có ma gọi là ngoại ma”

Đạo tràng trưởng của Phật tử trên nói như vậy là rất sai lầm. Trong Kinh Phật nói có đến 4 thứ ma:
“Thứ nhất là tử ma là ma thần chết;
Thứ hai là thiên ma là ma bên ngoài;
Thứ ba là ma ngũ dục là ma trong tâm mình;
Và cuối cùng là phiền não ma”.

Vậy có rất nhiều ma chứ không chỉ có ma tâm – nội ma, mà bên ngoài cũng có ma gọi là ngoại ma. Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề có ngoại ma đến phá nhưng trong tâm Ngài thanh tịnh nên Ngài đã chiến thắng. Chúng ta cũng thế – cố gắng thắng được ma tâm thì ma ngoại cũng không hại mình được. Chứ không phải bên ngoài không có ma, chúng ta gọi là ngạ quỷ chính là ma.
Cho nên không chỉ nói ma tâm không, không phải là không đúng mà là chưa đủ.

Trong kinh có nói đến 500 vị sư đi đến một khu rừng để tu hành, nhưng ma quỷ ở đấy không chấp nhận, nó trêu nó hiện đủ thứ hình dạng rất ghê gớm làm cho các Thầy ngồi thiền không được. Các Thầy mới về bạch Phật, Phật dạy tụng bài kinh Từ Bi và đến đó khởi tâm từ bi nguyện đem an lành đến cho tất cả, thì ma quỷ ở đó sẽ hoan hỷ. Vậy là có ma ngoài chứ không phải không có.

Các bài bạn nên xem thêm

Gia đình nên làm gì khi có người ốm sắp chết?

Giải mã giấc mơ về người thân đã mất

Đời sống sinh hoạt cõi ngạ quỷ vong linh

Cúng giỗ gia tiên có ăn được không?

Oai lực của Đức Phật thua ma vương chăng? – Câu 104 – Kinh Mi Tiên vấn đáp

Đốt vàng mã – “người âm” có nhận được không?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

2 bình luận