03 T12, 2022

Lòng từ bi của bậc Bồ tát - Câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời về tiền thân của Đức Phật trong video "Lòng từ bi của bậc Bồ tát" trên đây!

1415 6
48

Bình luận (6)