17 T10, 2018

Lợi ích của tu tập tâm từ bi - Kinh Nikaya

Tâm từ hay thường gọi là từ bi, là tình yêu thương không điều kiện, chỉ cho mà không cần nhận lại. Người đệ tử Phật muốn đi trên con đường giải thoát thì nhất khoát phải tu tập tâm từ.

57 0

17 T10, 2018

Lợi ích của tu tập tâm từ bi - Kinh Nikaya

Tâm từ hay thường gọi là từ bi, là tình yêu thương không điều kiện, chỉ cho mà không cần nhận lại. Người đệ tử Phật muốn đi trên con đường giải thoát thì nhất khoát phải tu tập tâm từ.

57 0
2

Bình luận (0)