13 T5, 2019

Lễ đoạn tang - phải làm thời điểm nào?

Cha mẹ con mất sắp được 3 năm. Người ta bảo giỗ 3 năm phải làm lễ đoạn tang. Nhưng nhà con đã đốt khăn tang và áo tang. Vậy chúng con phải làm sao?

397 0
0

13 T5, 2019

Lễ đoạn tang - phải làm thời điểm nào?

Cha mẹ con mất sắp được 3 năm. Người ta bảo giỗ 3 năm phải làm lễ đoạn tang. Nhưng nhà con đã đốt khăn tang và áo tang. Vậy chúng con phải làm sao?

397 0
0

Bình luận (0)