08 T9, 2023

Làm sao để nhớ được tiền kiếp?

"Con kính bạch Thầy Thích Trúc Thái Minh! ... Liệu ai có duyên để biết về tiền kiếp của mình? Nếu có thì nó sẽ là gì ạ?"

30 0
1

Bình luận (0)