08 T9, 2023

Làm sao để giữ mối nhân duyên bền lâu?

“Kính bạch Thầy, con có một người bạn rất thân nhưng đột nhiên con và bạn ấy rất ít nói chuyện với nhau. Thầy cho con hỏi làm sao để giữ cho mối nhân duyên được bền lâu ạ?"

49 0

08 T9, 2023

Làm sao để giữ mối nhân duyên bền lâu?

“Kính bạch Thầy, con có một người bạn rất thân nhưng đột nhiên con và bạn ấy rất ít nói chuyện với nhau. Thầy cho con hỏi làm sao để giữ cho mối nhân duyên được bền lâu ạ?"

49 0
1

Bình luận (0)