03 T6, 2022

Làm sao để được thông minh, học giỏi

Tại sao xung quanh con ai cũng học giỏi mà con không được như vậy ạ. Con mong Thầy chỉ con con và mọi người chỉ cho con bí quyết để học giỏi ạ.

37 0
14

03 T6, 2022

Làm sao để được thông minh, học giỏi

Tại sao xung quanh con ai cũng học giỏi mà con không được như vậy ạ. Con mong Thầy chỉ con con và mọi người chỉ cho con bí quyết để học giỏi ạ.

37 0
14

Bình luận (0)