08 T10, 2022

Hiểu đúng về giới không sát sinh trong đạo Phật

Đức Phật nói không sát sinh nhưng Ngài lại nói trong một bát nước có 8 vạn 4 nghìn vi trùng. Vậy chúng ta nấu cơm nước có coi là phạm sát sinh không?

506 2
48

Bình luận (2)