21 T4, 2023

Hãy sống là chính mình, nhưng đâu mới thật là mình?

"Con thưa Thầy, con đã nghe rất nhiều những lời khuyên rằng “hãy sống là chính mình”. Con rất thích câu nói này, tuy nhiên có những lúc con thấy con còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa, chẳng biết sống thế nào mới thật sự là chính mình đây, tại sao con lại hay có quyết định sai lầm đến như thế. Thầy ơi, Thầy có thể giảng cho con hiểu được không ạ?" Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây

27 0

21 T4, 2023

Hãy sống là chính mình, nhưng đâu mới thật là mình?

"Con thưa Thầy, con đã nghe rất nhiều những lời khuyên rằng “hãy sống là chính mình”. Con rất thích câu nói này, tuy nhiên có những lúc con thấy con còn chẳng hiểu nổi chính mình nữa, chẳng biết sống thế nào mới thật sự là chính mình đây, tại sao con lại hay có quyết định sai lầm đến như thế. Thầy ơi, Thầy có thể giảng cho con hiểu được không ạ?" Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây

27 0
2

Bình luận (0)