02 T10, 2022

Con đường đi đến hạnh phúc - Kinh Thập Thiện bài 3 | Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Thập Thiện bài 3 với tựa đề "Con đường đi đến hạnh phúc" trong chương trình "Khám phá vườn tâm" của CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng, ngày 07/9/Nhâm Dần (tức ngày 02/10/2022)

163 1

02 T10, 2022

Con đường đi đến hạnh phúc - Kinh Thập Thiện bài 3 | Khám phá vườn tâm

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng kinh Thập Thiện bài 3 với tựa đề "Con đường đi đến hạnh phúc" trong chương trình "Khám phá vườn tâm" của CLB Tuổi trẻ chùa Ba Vàng, ngày 07/9/Nhâm Dần (tức ngày 02/10/2022)

163 1
3

Bình luận (1)