09 T11, 2022

Có nên để ảnh Phật làm hình nền điện thoại?

Con để ảnh của Đức Phật trên màn hình đại diện, tâm nguyện của con là khi mở điện thoại ra thì được chiêm ngưỡng Ngài. Nhưng có Phật tử nói với con để như thế là có lỗi

1175 80
601

09 T11, 2022

Có nên để ảnh Phật làm hình nền điện thoại?

Con để ảnh của Đức Phật trên màn hình đại diện, tâm nguyện của con là khi mở điện thoại ra thì được chiêm ngưỡng Ngài. Nhưng có Phật tử nói với con để như thế là có lỗi

1175 80
601

Bình luận (80)