09 T11, 2021

Có nên để ảnh Phật làm hình nền điện thoại?

Con để ảnh của Đức Phật trên màn hình đại diện, tâm nguyện của con là khi mở điện thoại ra thì được chiêm ngưỡng Ngài. Nhưng có Phật tử nói với con để như thế là có lỗi

289 0
10

09 T11, 2021

Có nên để ảnh Phật làm hình nền điện thoại?

Con để ảnh của Đức Phật trên màn hình đại diện, tâm nguyện của con là khi mở điện thoại ra thì được chiêm ngưỡng Ngài. Nhưng có Phật tử nói với con để như thế là có lỗi

289 0
10

Bình luận (0)