15 T2, 2023

Cô gái nhìn thấy ma, bị xúi đi сhếт suốt 25 năm, cầu cứu khắp nơi không khỏi cho đến khi ...

"...Con nhớ có một lần, khi con học khoảng lớp 4, lớp 5 thì nghe thấy tiếng xui con đi chết đi. Vậy là con nhảy xuống cống để mình chết trôi..."

381 18
88

Bình luận (18)