04 T4, 2021

Câu chuyện đầy xúc động trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Ngày Rằm tháng 2 hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Đấng Cha Lành đã vắng bóng trên thế gian. Đến nay, chúng ta chỉ còn thấy Ngài qua...

23 0
7

Bình luận (0)